ระบบลงทะเบียนออนไลน์

reg OPEN    
OPEN

LOGIN
STUDENT ID :
PASSWORD :

เข้าระบบไม่ได้ติดต่อสำนักทะเบียนและวัดผล 055-303411 ต่อ 102

 

_______________________________________________________________________________________

Copyright 2009 Phitsanulok College, All right reserved
Phitsanulok College, 693 Mittapab Rd.,Maung, Pitsanulok Thailand, 65000