ระบบลงทะเบียนเรียน ประจำปีการศึกษา 3/2562


ระบบลงทะเบียน:
reg OPEN

เริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 12.00 น.

พิมพ์ใบลงทะเบียนย้อนหลัง

__________________________________________

Copyright 2009 Phitsanulok College, All right reserved
PhitsanuLok University, 693 Mittapab Rd.,Maung, Pitsanulok Thailand, 65000